CALENDAR

TEAM RFC EUROPE

MEDIA, TV & VLOGS

CONTACT DETAILSRockpastor Ministries rf
220.858
Holmintie 3,
65200 Vasa Finland
+358 (0)40 140 9885
+ 1 832-517-9173 USARahankeräyslupa/Penningsamlingstillstånd
RA/2021/776

Life in Him

Since 2012 we have made sure to interview those we have met on our travels around the world. All of us have a story to tell and the reason why we are doing this is so that YOU can get encouraged. When we think it is hopeless, God has a plan. When we think it is over, God has something else cookin'.


Sedan 2012 har vi målmedvetet intervjuat och spelat in de personer vi mött under våra resor. Vi har alla en livsberättelse. Orsaken till detta är för att DU skall bli uppmuntrad. Då det känns hopplöst finns det en lösning hos Gud. Då det ser ut som om allt skulle vara slut finns det fortfarande hopp hos Gud.


BOOKS & MUSIC


BLUES HALL OF FAME

NY BOK UTE NU!